slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

09. júla 2015
VÝZVA PRE OBCE Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl.

Oprávneným žiadateľom sú len obce, ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti o dotáciu:

• finančné prostriedky na rozšírenie kapacít materskej školy z prostriedkov EÚ

• štátneho rozpočtu

Hlavný cieľ:

Rozšíriť kapacity materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

Kapacity materských škôl sa budú rozširovať nasledovnými formami:

• prístavba materských škôl najmä formou modulov

• prístavba materských škôl formou nadstavby

• výstavba nových materských škôl najmä formou modulov

• rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl (prednostne priestorov, ktoré sa využívali alebo v súčasnosti využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť)

Minimálna výška dotácie: 15 000 €

Maximálna výška dotácie 100 000 €

Uzávierka prijímania žiadostí do 28.7.2015Viac info: http://www.minedu.sk/data/att/8455.pdf alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti - tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera