slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

09. júla 2015
Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva

Úrad vlády SR vydal výzvu na predkladanie žiadostí o projekt, ktorého oprávneným žiadateľom sú:

- právnické osoby

- verejné alebo súkromné organizácie

- komerčné alebo nekomerčné organizácie

- mimovládne organizácie zriadené ako právnické osoby v SR

- medzivládne organizácie pôsobiace na SR

- fyzické osoby s trvalým pobytom na SR alebo v prispievateľských štátoch sú tiež oprávnenými žiadateľmi

Hlavným cieľom tejto výzvy je podnietiť predloženie kvalitných projektových návrhov zameraných na medzinárodnú spoluprácu v súčasných a živých umeniach.

Povinnou požiadavkou projektových návrhov, ktoré budú posudzované v rámci výberového procesu je partnerstvo so subjektmi z:

- Nórska

- Islandu

- Lichtenštajnska

Indikatívny zoznam vhodných partnerov z prispievateľských krajín je zverejnený na http://www.eeagrants.sk./

Program prispieva k ochrane a k zachovaniu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky pre budúce generácie a k jeho sprístupneniu pre verejnosť, ako aj k posilneniu kultúrneho dialógu a posil?ovaniu európskej identity prostredníctvom porozumenia kultúrnej rozmanitosti. Jedným z hlavných cieľov programu je podporovať na SR kultúrny turizmus

Minimálna výška grantu: 50 000 €

Maximálna výška grantu: 200 000 €

Uzávierka prijímania žiadosti do 14.8.2015

Viac info: http://www.eeagrants.sk/data/att/17986_subor.pdf alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera