slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

05. augusta 2015
Výzva pre obce a mestá, ktoré môžu získať bezplatne energetický audit budovy

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporí program Ekoobec, kde je možné získať zdarma energetický audit vybranej verejnej budovy.

Cieľom auditu je motivovať mestá a obce k

- zavádzaniu opatrení vedúcich k zvyšovaniu energetickej hospodárnosti budov a k znižovaniu nákladov na ich prevádzku

- zavedeniu opatrení zameraných na znižovanie tepelných strát, výmenu technológií na kúrenie, chladenie či osvetlenie

Audit môžu samosprávy využiť napríklad v žiadosti o finančnú podporu na tento účel zo štrukturálnych fondov alebo pri realizácii opatrení energetickej hospodárnosti budov prostredníctvom zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie.

Odbornými partnermi programu sú Slovenská rada pre zelené budovy a Asociácia poskytovateľov energetických služieb.

Oprávnení žiadatelia:

- mesto

- obec

- organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto alebo obec

Energetický audit sa musí týkať budovy, ktorá je vo vlastníctve mesta/obce a ktorú využívajú jej obyvatelia:

- materské školy

- základné školy

- obecný/mestský úrad

- kultúrny dom

Termín uzávierky na prijímanie žiadostí: 11.9.2015

Každá z vybraných samospráv získa bezplatný energetický audit budovy a návrh na zníženie jej energetickej náročnosti v maximálnej výške 2 500 €

Od vybraných obcí sa nepožaduje vlastná spoluúčasť na financovaní energetického auditu.

V prípade, že bude vybraná väčšia budova, pri ktorej bude hodnota energetického auditu prevyšovať 2 500 € bude audit realizovaný v rozsahu len do uvedenej výšky. Práce nad tento rozsah si v prípade záujmu môže samospráva doplatiť z vlastných zdrojov.

Viac info: Technické otázky Vám zodpovie mailom Martin Kľučár: martin.klucar@enel.com

alebo na mobilnom čísle 0910 673 764

Otázky ohľadne prihlasovania konzultujte s Ondrejom Gallom ondrej.gallo@nadaciapontis.sk

alebo na mobilnom čísle 0915 755 749

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti - tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera