slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

06. augusta 2015
Výzvy pre azyl, migráciu a integráciu

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo tri otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu /AMIF/

Oprávnení žiadatelia:

- orgány štátnej správy

- orgány samosprávy

- orgány tretieho sektora,

- medzinárodné organizácie pôsobiace na Slovensku

- vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie

Všeobecným cieľom AMIF je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilnovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany a spoločnej prisťahovaleckej politiky pri plnom rešpektovaní práv a zásad zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

Služby majú byť poskytované žiadateľom o azyl v slovenských azylových zariadeniach so špecifickou pozornosťou k najzraniteľnejším skupinám, ako sú osoby so zdravotným postihnutím, obete obchodu s ľuďmi, tehotné ženy, obete násilia, starí ľudia a podobne. Aktivity ako je jazykové vzdelávanie a poskytovanie právno-administratívneho poradenstva majú za cieľ umožniť utečencom vyrovnať sa so špecifikami našej administratívy. Vítané sú tiež projekty orientované na sociálne a psychologické poradenstvo, doplnkovú materiálnu pomoc či vzdelávanie maloletých, ktoré pomôžu príslušníkom tretích krajín vyrovnať sa so špecifickou životnou situáciou v čase trávenom v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov.

Ministerstvo vnútra ako obvykle pripravilo pre žiadateľov o grant aj informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 30. júla 2015 o 9. hod /resp. 10.30 a 14.00 hod/ v budove MV SR na Pribinovej ulici v Bratislave.

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy: 400 000,00 €

Termín ukončenia výzvy 24.8.2015

Viac info: http://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-grant

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera