slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

06. augusta 2015
Podpora investícií na spracovanie, uvádzanie na trh a vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre OPATRENIE: Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby

Oprávnení žiadatelia fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti

- spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov)

- poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie

- mikropodniky

- malé podniky

- stredné podniky

- veľké podniky

Dátum uzavretia výzvy: 29.09.2015

Viac info: http://www.apa.sk/index.php?navID=524 ; tel. č. 02/52733800; e–mail info@apa.sk

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti - tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera