slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

13. augusta 2015
VYZVA PRE MESTA A OBCE: Opätovné ZVÝŠENIE finančných prostriedkov na verejné osvetlenie osvetlenie trh a vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Ministerstvo hospodárstva vydalo výzvu na predkladanie žiadostí pre: OBCE a MESTA

Dôvodmi, pre ktoré opätovne pristupuje MH SR k vypísaniu takejto výzvy, sú:

• Energetická efektívnosť

• Dlhodobo evidovaná potreba a súčasne veľký záujem obcí o realizáciu modernizácie sústav verejného osvetlenia

• Zlepšovanie kvality života miestnej populácie a s tým súvisiace znižovanie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľstva

• Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky

• Redukcia množstva produkovaných emisií CO2 (v súvislosti s prevádzkou starých zariadení)

Okrem energetickej štúdie a samotných nových svietidiel preplatí MH SR:

- rozvodné skrine na reguláciu osvetlenia

- náklady na riadenie osvetlenia a revíznu správu

Plánovaná výška prostriedkov BOLA: 5 000 000 € neskôr 18 000 000 € a teraz 30 000 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 200 000 €

Uzávierka prijímania žiadostí: 30.9.2015

Viac info: http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti - tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera