slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

05. februára 2016
VYZVA PRE OBCE – Višegrátsky fond

Medzinárodný Višegrátsky fond so sídlom v Bratislave bol zriadený 4 krajinami Višegrátskej štvorky v roku 2000. Jeho cieľom je sprostredkovanie a podporovanie spoločných projektov krajín višegrátskej štvorky.

Co podporuje VF?

- kultúrne akcie

- výskum a vývoj

- cezhraničnú spoluprácu

- propagáciu cestovného ruchu

Podmienky udelenia grantu:

Minimálne 3 partneri z rôznych krajín V4

Oprávnení žiadatelia:

- obce

- školy

- neziskové organizácie

- vedecké a výskumné ústavy

Struktúra grantov1. STANDARDNE GRANTY

- min. 6000 €

- ročne sa podporujú projekty vo výške 2,2 mil. EUR

- 80% prefinancovanie oprávnených výdavkov

- dátumy podania projektu – 15.3.2016, 15.9.2016

2. STRATEGICKE GRANTY

- cca 40 000 € na projekt

- podporuje ročné strategické priority ba rok 2016 ( napr, migrácia/integrácia, regionálna kooperácia v oblasti bezpečnosti, spoločné kultúrne dedičstvo krajín strednej Európy)

- 70% prefinancovanie oprávnených výdavkov

- dátumy podania projektu – 15.4.2016

3. MALE GRANTY

- max. 6000 €

- 80% prefinancovanie oprávnených výdavkov

- dátumy podania projektu – 1.3.2016, 1.6.2016, 1.9.2016, 1.12.2016

4. STANDARDNE GRANTY

- min. 6000 €

- ročne sa podporujú projekty vo výške 2,2 mil. EUR

- 80% prefinancovanie oprávnených výdavkov

- dátumy podania projektu – 15.3.2016, 15.9.20165. STRATEGICKE GRANTY

- cca 40 000 EUR na projekt

- podporuje ročné strategické priority ba rok 2016 ( napr, migrácia/integrácia, regionálna kooperácia v oblasti bezpečnosti, spoločné kultúrne dedičstvo krajín strednej Európy)

- 70% prefinancovanie oprávnených výdavkov

- dátumy podania projektu – 15.4.2016

VF podporuje aj iné aktivity, či poskytuje štipendiá alebo finančné prostriedky na organizáciu konferencií.

Viac info: www.visegradfund.org

S vypracovaním tohto projektu vám tím Agentúry pre rozvoj Gemera rád pomôžeViac info: 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera