slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

05. februára 2016
VYZVA PRE OBCE - Európa pre občanov

Program EÚ "Európa pre občanov" financuje iniciatívy na podporu spoločnej európskej pamäte a aktívneho občianstva na úrovni EÚ.

Dna 14. 4. 2014 program vstúpil do nového sedemročného cyklu pre roky 2014 -2020. Celková výška rozpočtu pre program je 185,5 miliónov € na sedem rokov (2014 - 2020).CO podporuje EU pre občanov?

- diskusné podujatia

- konferencie, workshopy, umelecké dielne

- športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteruStruktúra prigramu EU pre občanovAKCIA 1 EUROPSKA PAMAT

- projekty zaoberajúce sa príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy a na pripomínanie si obetí ich zločinov

- Maximálna výška grantu: 100 000 € - grant je poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby

- Dátumy podania projektu: 1.3.2016AKCIA 2 PODPORA DEMOKRACIE A OBCIANSKA PARTICIPACIA

- cieľom je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rôznymi spôsobmi

Akcia 2 sa skladá z nasledujúcich opatrení:

? Opatrenie 2.1 – Družobné mestá

- Oprávnení žiadatelia:

mestá / obce alebo ich partnerské výbory alebo iné mimovládne neziskové organizácie zastupujúce miestne orgány

- cieľom je snaha mobilizovať občanov na miestnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa zapájali do diskusií o konkrétnych otázkach európskej politickej agendy, a presadzovať tak občiansku ú časť v procese tvorby politiky Únie a rozvíjať možnosti spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únií

- Maximálna výška grantu na projekt: 25 000 EUR

- Dátumy podania projektu: 1.3.2016, 1.9.2016

? Opatrenie 2.2 – Siete partnerských miest

- Oprávnení žiadatelia:

mestá/obce prípadne ich partnerské výbory alebo siete; miestne/regionálne orgány na ďalších úrovniach; federácie/združenia miestnych orgánov

mimovládne neziskové organizácie zastupujúce miestne orgány

- Cieľ: Vytváranie sietí medzi partnerskými obcami na témy spoločného záujmu je dôležitým prostriedkom umož?ujúcim kvalifikované diskusie a výmenu osvedčených postupov.

- Maximálna výška grantu na projekt: 150 000 €

- Dátumy podania projektu: 1.3.2016 ; 1.9.2016

? Opatrenie 2.3 – Projekty občianskej spoločnosti

- Projekt by mal podnecovať a organizovať úvah, diskusií alebo iných činností spojených s témami ročných priorít programu a navrhnúť konkrétne riešenia, ku ktorým

- Oprávnení žiadatelia:

neziskové organizácie vrátane organizácií občianskej spoločnosti, vzdelávacie, kultúrne alebo výskumné inštitúcie.

- Maximálna oprávnená výška grantu na projekt: 150 000 €.

- Dátumy podania projektu: 1.3.2016

Viac info: http://www.europapreobcanov.sk/

Európsky kontaktný bod organizuje informačné semináre ku grantovému programu Európskej únie Európa pre občanov

• 10.2.2016 10:00-13:00 – Košice/ Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2

• 11.2.2016 10:00-13:00 - Banská Bystrica / Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16

S vypracovaním tohto projektu vám tím Agentúry pre rozvoj Gemera rád pomôže

Viac info: 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera