slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

11. februára 2016
VÝZVA Medzinárodné vzťahy a zahraničný politika SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016 na:

- podporu štúdií, analýz

- organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

Cieľ:

je využitie expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce pri tvorbe zahraničnej politiky SR ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

Oprávnení žiadatelia:

- občianske združenie

- nadácia

- záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou

- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

- právnická osoba

- fyzická osoba

Dátum uzávierky: 22.2.2016

Na výzvu v roku 2016 bolo vyčlenených 118 820 €S vypracovaním tohto projektu vám tím Agentúry pre rozvoj Gemera rád pomôžeViac info: http://www.mzv.sk/ alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti - tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera