slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

18. februára 2016
VYZVA PRE OBCE A VUC: Rekonštrukcia, výstavba telocvične a jej vybavenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov len pre:

- obce

- VÚC

ktoré sú zriaďovateľom základnej školy alebo strednej školy a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt finančné prostriedky z prostriedkov EÚ.

Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou

- dostavby telocvične,

- rekonštrukcie telocvične alebo

- výstavby novej telocvične

Maximálna výška na jeden rozvojový projekt:

- kapitálové výdavky: 200 000 €

- bežné výdavky 5 000 €.

Výška spoluúčasti žiadateľa z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom:

- na bežné výdavky: najmenej 5 %

- na kapitálové výdavky: najmenej 10 %

Uzávierka prijímania žiadosti: 4.3.2016

S VYPRACOVANIM TOHTO PROJEKTU V?M TÍM AGENTÚRY PRE ROZVOJ GEMERA R?D POMÔŽE

Viac info: http://www.minedu.sk/data/att/9431.pdf alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti - tč : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera