slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

02. júna 2016
Výzva aj pre súkromné inštitúcie na znižovanie emisií CO2

Interreg Stredná Európa 2014-2020 vyhlásil druhú výzvu na predkladanie projektov súvisiacich s inováciami, znižovaním emisií CO2, prírodnými a kultúrnymi zdrojmi alebo dopravou.

Oprávnení žiadatelia:

• národné, regionálne a miestne verejné orgány vrátane EGTC v zmysle článku 2(16) nariadenia 1303/2013

• súkromné inštitúcie s právnou subjektivitou, vrátane súkromných spoločností

• medzinárodné organizácie konajúce podľa národného práva ktoréhokoľvek partnerského štátu alebo s obmedzením podľa medzinárodného právaPartnerstvá projektov môžu byť vytvorené z verejných aj súkromných organizácií.

Minimálne traja finanční partneri z troch krajín: z toho minimálne dvaja z programovej oblasti. Odporúčaný maximálny počet partnerov je 12.

Typy aktivít:

- Aktivity na podporu tvorby nových politík alebo skvalitnenia jestvujúcich

- Praktická implementácia nových prístupov a nástrojov (analytických, softwarových, monitorovacích a pod.)

- Školenia – semináre, študijné návštevy a pod.) - Investičné aktivity len v malom rozsahu ako demonštračné a podporné činnosti

- Kapitalizačné aktivity – presah projektu do širších politík, stratégií, akčných plánov

Rozpočet projektu na približne 2 mil. €. V rozmedzí od 1-5 mil. € (menšie alebo väčšie projekty budú akceptované vo výnimočných prípadoch).

Výzva sa uzatvára 23.6.2016

Viac info: http://www.central2014.gov.sk/data/files/6507_vyzva.pdf

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera