slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

02. júna 2016
Výzva aj pre Vás: Nápad pre 3 generácie

Nadácia Poštovej banky spúšťa ďalšie kolo úspešného grantového programu Nápad pre 3 generácie.Oprávnení žiadatelia:

• aktívni občania a iniciatívy

• verejnoprospešné organizácie

• školy

• zariadenia pre seniorov

• samosprávyTémy:

• Sociálna starostlivosť

• Zdieľanie skúseností, zručností a vedomostí- podpora vzdelávania

• Aktívneho využitia voľného času, rozvoj telovýchovy

• Obnova/ úprava verejných priestranstiev

• Zdravý životný štýl a voľnočasové aktivity

• Kultúra a umenie

Program je venovaný deťom - mladým ľuďom – aktívnym ľuďom - seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva.

Maximálna výška podpory: 2 000 €

Vďaka hlasovaniu verejnosti môže získať navyše aj: 500 €

Uzávierka prijímania nápadov: do 6.6.2016

Viac info: http://pre3generacie.sk/ alebo v kancelárií Agentúry pre rozvoj Gemera - 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera