slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

09. júna 2016
Výzva pre umelcov a vysoké školy: Viac umenia

Nadácia Tatra banky otvára grantový program Viac umenia na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentmi spolupracujú na tvorivých projektochOprávnení žiadatelia:

• etablovaní umelci – pedagógovia alebo slobodní tvorci

• vysoké školy, súčasťou ktorých sú vybrané fakulty, ktoré nájdete vo výzveCiele výzvy

• podporiť iniciatívu pedagógov v spolupráci so študentmi v rámci technického vzdelávania; zaujímavých projektov atď.

• spolupracovať na inovatívnych projektoch technického zamerania so zreteľom na originalitu a modernosť

• podporiť aktívny prístup samotných pedagógov

• podporiť praktické vzdelávanie a rozširovanie vedomostnej základe s dôrazom na inovatívnosť a prepojenie s praxou

• rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov s pridanou hodnotou

Uzávierka predkladania žiadostí 30. 9. 2016

Suma určená na prerozdelenie 50 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt 3 000 €

Viac info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera