slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

09. júna 2016
Výzva pre katedry a pedagógov univerzít: Rozvíjať technik(o)u

Nadácia Volkswagen vyhlásila grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ ktorý je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentmi v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku.Oprávnení žiadatelia:

• ústavy (katedry)

• pedagógovia slovenských univerzít s technickým zameranímCiele grantového programu:

• podporiť iniciatívu pedagógov v spolupráci so študentmi v rámci technického vzdelávania; zaujímavých projektov atď.

• spolupracovať na inovatívnych projektoch technického zamerania so zreteľom na originalitu a modernosť

• podporiť aktívny prístup samotných pedagógov

• podporiť praktické vzdelávanie a rozširovanie vedomostnej základe s dôrazom na inovatívnosť a prepojenie s praxou

• rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov s pridanou hodnotou

Maximálna podpora: 6 000 € na jeden projekt

Realizácia projektov: september 2016 – apríl 2017

Uzávierka prijímania žiadostí: do 5.9. 2016Viac info:

http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-rozvijat-technikou/ alebo : 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera