slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

17. júna 2016
Výzva pre vysoké školy: Hosťujúci profesor 2016

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania vyhlasuje otvorenú grantovú schému na: Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómieOprávnení žiadatelia:

• univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru

• katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách

Cieľom programu je:

• umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov z oblasti ekonomickej výuky a výskumu

• priniesť zahraničné poznatky, pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ

• skvalitniť vlastnú „výskumnú identitu” a ťažiskové výskumné programy na ekonomických pracoviskách slovenských vysokých škôl

• zintenzívniť publikačnú činnosť dokumentovanú publikáciami v karentovaných zahraničných časopisoch a príspevkami na významných medzinárodných konferenciách

• podporiť vedecké kontakty a spoluprácu s renomovanými zahraničnými vedeckými pracoviskami

• zvýšiť úroven používania anglického jazyka v odbornej terminológii a praxi

• skvalitniť úroven vysokoškolského vzdelania a motivovať študentov ekonómie, doktorandov a vysokoškolských učiteľov k aktívnemu zapájaniu sa do ekonomickej vedy

V rámci grantovej schémy budú pridelené 2 granty, každý z nich v max. hodnote do 45 000 €.

Návrhy na pôsobenie zahraničného hosťujúceho profesora treba zaslať do 31.10.2016

Viac info: www.nadaciavub.sk

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera