slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

08. novembra 2016
Výzva pre materské školy: Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Oprávnení žiadatelia:

• okresný úrad ako zriaďovateľ materskej školy

• obec ako zriaďovateľ materskej školy

• mimovládne/neziskové organizácie (združenie ako zriaďovateľ materskej školy, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ materskej školy)

• subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy)

Investičná priorita:

Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Cieľ:

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu 79 757 690 €, ktorá je stanovená podľa územnej príslušnosti na základe analýzy samosprávnych krajov vychádzajúcich z Regionálnych integrovaných územných stratégií

Dátum uzavretia: 10.01.2017

Viac info http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10748 alebo v kancelárií Agentúry pre rozvoj Gemera - 0948 001 079

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera