slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

15. novembra 2016
Výzva pre štátne správy a štátne inštitúcie: Spoločné projekty SR a OECD

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnuje výzvu na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD pre rok 2017, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD.Oprávnení žiadatelia:

• ústredné orgány štátnej správy

• ich rozpočtové organizácie

• štátne inštitúcieAktivity pôsobenia SR v OECD by mali byť zamerané na nasledovné oblasti:

• Inkluzívny a udržateľný hospodársky rast a vyššia konkurenčná schopnosť hospodárstva SR

• Sektorové politiky SR využívajúce odporúčania OECD v kontexte Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020

• Rozvíjanie globálnej agendy s prepojením na spoluprácu s ďalšími medzinárodnými organizáciami napr. OSN, G20, G7, spolupráca v rozvojovej agende

Celková suma je 70 000 € vo forme dobrovoľných príspevkov SR pre OECD v súlade s uznesením vlády SR

Predkladateľ projektu je povinný zabezpečiť jeho spolufinancovanie v rozsahu minimálne 25% rozpočtu projektu, ak Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD nerozhodne inak.

Jedna organizácia môže predložiť aj viacero návrhov projektov alebo viaceré inštitúcie môžu predložiť spoločný projekt.

Uzávierka projektov: do 11.12.2016

Viac info: http://www.mzv.sk/zahranicna_politika/slovensko_v_oecd-spolocne_projekty_slovenska_a_oecd

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera