slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

09. januára 2017
Výzva aj pre Vás: „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Nadácia Tesco vyhlasuje druhé kolo Grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Oprávnení žiadatelia:

- mimovládne organizácie: (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví)

- miestna samospráva: mestá a obce

- materské a základné školy

- iné rozpočtové a príspevkové organizácie

Projekty musia byť zamerané na:

1. Podpora komunít a komunitných aktivít - rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za účasti komunít a rozvoj komunitného života

2. Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov

3. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí a dospelých

Výška grantu, o ktorú je možné sa uchádzať je 1 300 € žiadaná suma nemôže byť nižšia, ani vyššia.

Projekty treba odoslať najneskôr 28.1.2017 (do polnoci), v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.darca.sk.

Viac info: https://pomahame.tesco.sk/about

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera