slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

29. októbra 2013
Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.

Dotačné programy

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine

2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice

4 Umenie

5 Pro Slovakia

6 Kultúra znevýhodnených skupín

7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera