slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

29. októbra 2013
Výzva pre mimovládne organizácie

Nadácia Ekopolis spolu s partnerskou Nadáciou pre deti Slovenska vyhlásila druhé kolo výziev Fondu pre mimovládne organizácie.

2.výzva programu je zameraná na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia.

Prierezovou prioritou programu je podpora projektov ktoré prispievajú k predchádzaniu prejavov rasovej nenávisti a extrémizmu

Uzávierka prijímania žiadostí je 4. decembra 2013

Info:

Eva Ščepková,

Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk,

0908 565 464.

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera