slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

29. októbra 2013
Výzva pre odborníkov z oblasti kultúry

Ministerstvo kultúry SR

pracuje na tvorbe

Stratégie rozvoja kultúry pre roky 2014 až 2020.

Do tohto procesu zapojilo viacero expertov, ale k spolupráci prizýva aj odborníkov a osobnosti z celej oblasti kultúry, aby svojimi podnetmi, návrhmi a vecnými pripomienkami prispeli k formovaniu a definovaniu východiskových a prioritných tém pre spracovávaný materiál o budúcnom postavení kultúry na Slovensku. Na tento účel je vytvorený špecializovaný webový portál http://www.strategiakultury.sk/ kde je možné zaregistrovať sa a získať ďalšie informácie o projekte.

Webový portál plní aj tzv. zbernú funkciu - práve sem treba poslať návrhy, ktoré môžu byť zdrojom inšpirácie pri vytváraní finálneho materiálu novej stratégie rozvoja kultúry.Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera