slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

03. marca 2014
SIEA bude poskytovať bezplatné energetické poradenstvo priamo v obciach

Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, bude poskytovať záujemcom bezplatné energetické poradenstvo, ktoré poskytuje priamo v obciach a mestách.

Príležitosť zavolať expertov, aby poradili občanom, majú všetky obce a mestá s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Vybrať si pritom môžu z rôznych foriem:

• individuálne konzultácie s expertmi,

• odborné prednášky,

• názorné ukážky

• súťažný program pre deti

a to napríklad v :

• poradenských centrách,

• na výstavách

• konferenciách,

• seminároch,

• diskusiách,

• exkurziách, ktoré SIEA organizuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU.

V týchto d?och SIEA postupne oslovuje zástupcov samospráv listom, ku ktorému sú priložené aj informačné brožúry s praktickými odporúčaniami zameranými na úsporu energie alebo využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Cieľom SIEA je sprostredkovať energetické poradenstvo čo najväčšiemu okruhu záujemcov.

Preto žiada obce, aby v prípade záujmu navrhli termín a vhodné miesto.

Prvé poradenské výjazdy energetických expertov by sa mali uskutočniť v najbližších týžd?och, posledné na jar v roku 2015.

Vďaka projektu, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa už uskutočnilo viac ako 200 rôznych podujatí

Súčasťou projektu poradenstva sú aj odborné programy pre deti a materiály o úsporách energie a využívaní obnoviteľných zdrojov energie, s ktorými pracuje už viac ako 80 škôl.

Viac info:

www.zitenergiou.sk

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera