slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

01. apríla 2014
ORANGE – Šanca pre Váš región

Nadácia Orange sa dlhodobo strategicky venuje aj komunitnému rozvoju.

Zámerom je:

• motivovať a podporovať všetkých, ktorí majú snahu prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí

Dlhodobým cieľom programu je:

• zvyšovať kvalitu života obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska a reagovať na ich aktuálne potreby, podporovať občiansky aktivizmus a rozvíjať komunitný život

Nadácia Orange chce podporovať projekty, ktorých cieľom je:

• vytvárať miesta a príležitosti na stretávanie komunít a aktívne trávenie voľného času

• zachovávanie prírodných a kultúrnych pamiatok

• rozvoj regionálneho cestovného ruchu

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. máj 2014

Viac info: www.nadaciaorange.sk

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera