slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

01. apríla 2014
Obce, mestá i neziskové organizácie môžu získať grant pre svoj zámer

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na:

• udržanie pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré majú minimálne 5 ročnú tradíciu organizovania vo vašej obci/meste, rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o miestne tradície a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a cestovný ruch

• obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupniť verejnosti

• ochrana prírodného prostredia vašej obce a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry či fauny, odstranovaním nelegálnych skládok, podporou separácie komunálneho odpadu a pod.

O grant môže požiadať:

• samospráva – obec alebo mesto

• mimovládne organizácie - nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy

Minimálna výška pomoci: 1 000 €

Maximálna výška pomoci: 7 500 €

Dátum uzávierky 15.4.2014

Viac info: www.darca.sk

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera