slovak english magyar agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Europrojektynovinky

Späť na zoznam aktuálnych výziev

01. apríla 2014
Umelci, vykročte do sveta!

Step Beyond je grantová schéma určená mladým umelcom a kultúrnym pracovníkom, prioritne do 35 rokov.

Grant ponúka zdroje na zabezpečenie cesty z dôvodu:

• vytvorenia medzinárodného partnerstva,

• festivalu,

• konferencie či

• zdieľania vedomostí s lokálnou kultúrnou scénou.

Začínajúci slovenskí umelci a kultúrni pracovníci môžu vycestovať do jednej z nasledujúcich krajín:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Moldavsko. Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia, Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Turecko, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordán, Libanon, Lýbia, Maroko, Palestína, Sýria a Tunisko.

Výška podpory záleží od konkrétnej krajiny a uchádzať sa o nu možno aj ako skupina. O grant je možné požiadať kedykoľvek v priebehu roka, no najneskôr mesiac pred plánovanou cestou.

Maximálna výška grantu: 700 €

Dátum uzávierky: 31.12.2014

Viac info: http://mladez.sk/grantova-vyzva/umelci-vykrocte-sveta/

Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera