slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

13. novembra 2013
Študijná návšteva

Aký je systém vzdelávania na Slovensku pre hendikepované deti a ako je zabezpečené vzdelávanie pre deti zo sociálne vylúčeného prostredia v malých mestách , vidieckych sídlach a sídlach obývaných MRK, to sú hlavné témy študijnej návštevy, ktorú zorganizovala APRG v Hnúšti pre zástupcov pedagogických inštitúcií z Nemecka, Francúzska, Grécka, Turecka, Rumunska, Portugalska, Španielska, Anglicka, Švédska a Estónska. Prvý de? študijnej návštevy bol venovaný návšteve Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rimavskej Sobote. Riaditeľka CPPPaP Mgr. M.Hudcová vysvetlila návštevníkom vo svojej prezentácii akým spôsobom poskytuje centrum svoju psychologickú ,špeciálnopedagogickú,diagnostickú, výchovnú a poradenskú starostlivosť pre deti a mládež.

Riaditeľka Špeciálnej ZŠ v Rim. Sobote PaeDr. H.Husárová oboznámila návštevníkov s metódami poskytnutia vzdelania pre mentálne a viacnásobne postihnuté deti. Účastníci navštívili aj Krízové centrum v Rim. Sobote, ktoré vedie tiež PaeDr.H.Husárová. Lampiónový sprievod na počesť svätého Martina vo Veľkých Teriakovciach bol úspešným zavŕšením prvého d?a študijnej návštevy.Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera