slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

13. novembra 2013
Študijná návšteva

Aký je systém vzdelávania na Slovensku pre hendikepované deti a ako je zabezpečené vzdelávanie pre deti zo sociálne vylúčeného prostredia v malých mestách , vidieckych sídlach a sídlach obývaných MRK, to sú hlavné témy študijnej návštevy, ktorú zorganizovala APRG v Hnúšti pre zástupcov pedagogických inštitúcií z Nemecka, Francúzska, Grécka, Turecka, Rumunska, Portugalska, Španielska, Anglicka, Švédska a Estónska.Druhý de? študijnej návštěvy navštívili účastníci obec Sútor. Starosta obce Tibor Balog oboznámil návštevníkov so systémom vzdelávania v tejto obci, kde sa nachádza I. stupe? ZŠVJM . Zároven navštívili obyvateľov obce, žijúcich v sociálnych bytoch nižšieho štandardu. Starosta obce Jesenské Mgr. Gabriel Mihályi oboznámil návštevníkov s fungujúcim systémom predškolskej výchovy v tejto obci a o prostriedkoch a metódach výchovy a vzdelávania na ZŠ v obci. Účastníci si prezreli aj priestory predškolského zariadenia v obci a navštívili aj komunitné centrum. Úspešným záverom druhého dna študijnej návštevy bola návšteva Centra voľného času v Rimavskej Sobote – Relax, kde ich PaeDr. D. Spišáková oboznámila s prácou s deťmi a mládežou v čase mimoškolského vyučovania.Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera