slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

22. novembra 2013
Zahraničná študijná návšteva

Aký je systém vzdelávania na Slovensku pre hendikepované deti a ako je zabezpečené vzdelávanie pre deti zo sociálne vylúčeného prostredia v malých mestách , vidieckych sídlach a sídlach obývaných MRK, to sú hlavné témy študijnej návštevy, ktorú zorganizovala APRG v Hnúšti pre zástupcov pedagogických inštitúcií z Nemecka, Francúzska, Grécka, Turecka, Rumunska, Portugalska, Španielska, Anglicka, Švédska a Estónska. Počas tretieho d?a študijnej návštevy si delegáti prezreli zrekonštruovaný vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach. Projekt rekonštrukcie vodného mlyna a jeho následného využitia vo forme regionálneho múzea, dielní tradičných remesiel, vzdelávacích priestorov a informačného centra prebieha od novembra 2007. Občianske združenie OZVENY Hrachovo získalo na jeho rekonštrukciu a časť vybavenia finančné prostriedky z EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. V Hnúšti si delegáti prezreli Múzeum socialistických kuriozit. Prehliadka múzea bola spojená s odbornou prednáškou o poslaní múzea v regióne, ako informačného centra najmä pre mladú generáciu. Delegáti navštívili aj Špeciálnu základnú školu v Tisovci, kde im pani riaditeľka poskytla informácie o výchovno vyučovacích metodách pri práci s deťmi pochádzajúcich z MRK. Na záver tretieho d?a si účastníci spolu s pedagogickými pracovníkmi ŠZŠ prezreli aj osadu Dolinka v Klenovci, kde žije prevažná väčšina občanov patriacich k MRK.Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera