slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

18. februára 2014
Pracovná návšteva zástupcov komunitných centier v USA v Hnúšti

Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce, to boli hlavné témy pracovnej návštevy pracovníkov komunitných centier z USA s regionálnymi zástupcami KC na Slovensku, ktorú zrealizovala Agentúra pre rozvoj Gemera v Hnúšti v spolupráci s Great Lakes Consortium, Art Council at Lake Erie West z USA a Centrom Komunitného organizovania z Banskej Bystrice v d?och od 15.2.2014 do 19.2.2014. Program pracovnej návštevy sa realizoval v d?och 15. a 16. 2. 2014 Bratislave . 17.2.2014 zástupcovia delegácie z USA navštívili počas pracovnej cesty aj mesto Hnúšťa, kde sa k danej téme vyjadrili aj na stretnutí s viceprimátorom mesta Hnúšťa Mgr. M. Pliešovským, ktorý ich prijal na MsÚ. V meste Hnúšťa si delegáti prezreli aj Múzeum socialistických kuriozít a navštívili výstavu Zbierky tlačovín Od Zorničky Hlasom k Pravde, ktorá sa predstavuje verejnosti pri príležitosti 10.výročia vydávania mestských novín Hnúšťanský hlas. Pracovná návšteva komunitných pracovníkov z USA pokračovala workshopom, ktorý sa konal v bábkovej sále MsKS v Hnúšti. Hlavnou témou workshopu bola výmena poznatkov a skúseností s komunitnou prácou, ako jedného z účinných nástrojov rozvoja regiónov, kde žijú občania postihnutí alebo ohrození sociálnym vylúčením, občania žijúci v uzavretých sociálne izolovaných komunitách s relatívne vysokou mierou sociálnej odkázanosti a sociálne patologických javov zapríčinených najmä dlhodobou nezamestnanosťou. Komunitná práca má ambíciu udržať a zvýšiť kvalitu výkonu sociálnej práce v obciach s vylúčenými komunitami a jej hlavným cieľom je podpora skupín a jednotlivcov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu a postupné odstra?ovanie príčin sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej práce komunitných pracovníkov v konkrétnej komunite. Ďalším cieľom pracovnej návštevy zástupcov komunitných pracovníkov z USA je Banská Bystrica, kde budú k danej téme prebiehať odborné semináre a workshopy.Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera