slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

20. februára 2014
RenewTown projekt - aj Vaše miesto kde žijete môže byť ešte atraktívnejšie

V dnoch od 11.2.2014 a 12.2.2014 sa v Ljubljane uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorej sa zúčastnila aj Agentúra pre rozvoj Gemera v zastúpení JUDr. Moniky Vaškovičovej,ktorá tu vystúpila s prednáškou o hodnotách a životných štandardoch v post-socialistických krajinách.

Trojročný projekt RenewTown - Nové postsocialistické mesto:Konkurencieschopné a atraktívne, na ktorom zamestnanciAgentúry pre rozvoj Gemera spolu s dobrovoľníkmi dlho pracovali, sa blíži do úspešného konca. Spoločnými silami sa podarilo vybudovať, zariadiť a sprístupniť verejnosti originálne Múzeum socialistických kuriozít v Hnúšti.

V rámci tohto projektu sme došli k rôznym záverom a výstupom, kde medzi najzaujímavejšie patrí

• databáza projektov a iniciatív smerujúcich k zlepšeniu štandardov bývania v post-socialistických krajinách

• zaujímavé prieskumy trhu

medzi najhodnotnejšie výstupy tohto projektu nepochybne patrí:

• Nadnárodný manuál pre mestskú revitalizáciu

• Nadnárodná rozvojová stratégia

ktorú spracoval prof. Grzegorz Węcławowicz z Poľskej akadémie vied,inštitútu geografie a priestorovej organizácie Stanislawa LeszcyckéhoPríspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera