slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

02. apríla 2014
Workshop v Múzeu socialistických kuriozít Poznávanie a porovnávanie života detí v dobe nedávno minulej so súčasnosťou.

20. marca 2014 sa v Múzeu socialistických kuriozít konal zaujímavý workshop pre deti z II. stupna Špeciálnej základnej školy v Hnúšti – Poznávanie a porovnávanie života detí v dobe nedávno minulej so súčasnosťou.

Cieľom workshopu bolo predovšetkým citlivo priblížiť našu nedávnu históriu súčasnej generácii detí .

Návšteva múzea a prezeranie vystavených expozičných materiálov boli pre deti z II. stupna Špeciálnej základnej školy v Hnúšti a aj pre pedagógov, podnetné a zaujímavé. Samozrejme, najviac ich zaujali hračky a hry, s akými sa hrávali ich rodičia a starí rodičia v dobe nedávno minulej. Zaujala ich aj prednáška o hrách, o spôsobe života a o trávení voľného času detí v danom období. So záujmom si pozreli učebnice, z ktorých sa kedysi učili ich rodičia a starí rodičia. Veľmi aktívne sa zapájali do diskusie o súčasných hrách, o trávení voľného času, o svojom prístupe ku školským povinnostiam, o svojich predstavách o budúcnosti, v kontexte s porovnávaním života detí a mládeže v období socialimu, ktoré citlivo prezentovala lektorka a sprevádzateľka múzea.

Záver bol pre všetky deti jednoznačný. Do Múzea socialistických kuriozít chcú prísť aj nabudúce, chcú spoznávať minulosť a získavať nové poznatky, ale najmä, chcú sa ešte hrať tak, ako sa hrali ich rodičia a starí rodičia, chcú sa učiť a byť vo svojom živote úspešní.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA