slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

23. apríla 2014
RRA Hnúšťa na školení o verejnom obstarávaní v Bratislave

Dna 10.4.2014 sa v Bratislave konalo školenie Úradu pre verejné obstarávanie pod názvom Zadávanie zákaziek od A po Z (Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska).

Školenie bolo zamerané na objasnenie základných pojmov a inštitútov zákona o verejnom obstarávaní a zárove? bolo ukážkou praktickej prípravy konkrétnych verejných obstarávaní (prieskum trhu, stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, vymedzenie predmetu zákazky, stanovenie podmienok účasti atď.).

Okrem samotného školenia bola prínosná diskusia, ktorá bola zameraná na konkrétne prípady jednotlivých účastníkov školenia a ich skúsenosti z praxe.

Agentúru na odbornom školení zastupoval Mgr. Štefan Horváth.Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera