slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

29. apríla 2014
Workshop v Múzeu socialistických kuriozít Poznávanie života v dobe nedávno minulej

26.4. 2014 sa v Múzeu socialistických kuriozít konal zaujímavý workshop pre žiakov ZŠ v Hnúšti – Poznávanie života v dobe nedávno minulej .Cieľom workshopu bolo predovšetkým citlivo priblížiť našu nedávnu históriu súčasnej mladej generácii .Návšteva múzea a prezeranie vystavených expozičných materiálov boli pre žiakov z II. stupna Základnej školy v Hnúšti a aj pre pedagógov, podnetné a zaujímavé. Samozrejme, najviac ich zaujali hračky a hry, s akými sa hrávali ich rodičia a starí rodičia v dobe nedávno minulej . So záujmom si prezreli knihy a časopisy z tej doby, zaujímali sa o hudbu, akú počúvala generácia ich rodičov. Zaujala ich aj prednáška o hrách, o spôsobe života a o trávení voľného času detí v danom období. So záujmom si pozreli učebnice, z ktorých sa kedysi učili ich rodičia a starí rodičia. Veľmi aktívne sa zapájali do diskusie o súčasných hrách, o trávení voľného času, o svojom prístupe ku školským povinnostiam, o svojich predstavách o budúcnosti, v kontexte s porovnávaním života detí a mládeže v období socializmu, ktoré citlivo prezentovala riaditeľka Agentúry pre rozvoj Gemera, JUDr. M. Vaškovičová.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA