slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

22. októbra 2014
Proces prípravy stratégie miestneho rozvoja MAS MALOHONT na roky 2014 - 2020

MAS Malohont organizuje v týchto dnoch stretnutia s občanmi obcí zaradených do územia MAS MALOHONT. Cieľom stretnutí je získanie podnetov a námetov od občanov, občianskych organizácií, podnikateľov, obcí a ostatných inštitúcií pôsobiacich v obciach. Tieto podklady budú zapracované do stratégie miestneho rozvoja na roky 2014 - 2020, ktorá je základnou podmienkou na to, aby sa Miestna akčná skupina MALOHONT mohla uchádzať o získanie finančných zdrojov pre celý región.

Agentúra pre rozvoj Gemera spolupracuje v tejto fáze s MAS MALOHONT a jej pracovný tím – Mgr. J. Uhrinová a Bc. I. Antalová sa spolupodieľa na stretnutí s občanmi obcí, na ktorých obyvatelia vyjadrujú vlastné potreby a námety, ako zlepšiť život v obci a v regióne.Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera