slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

22. októbra 2014
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA - organizátor školenia RRA zaradených v IS RRA

V súčinnosti s MDVaRR SR zorganizovala APRG školenie pre RRA zaradených v IS RRA 2014. Školenie sa konalo v d?oc h 15. 16. a 17. 10. 2014 v Dolnej Strehovej. Školenia sa okrem zástupcov RRA z celého Slovenska , zúčastnili aj zástupcovia MDVaRR SR, MPRV SR, zástupcovia VÚC Košice, Nitra, Banská Bystrica, Trnava, Žilina , Bratislava a zástupcovia NKÚ SR. Obsahom školenia boli témy - integrovaný prístup v IROP v programovom období 2014 – 2020, informácie o pripravovaných programoch cezhraničnej spolupráce: SR – Maďarsko, SR – Česká republika, SR – Poľsko, SR – Rakúsko, informácie o Programe rozvoja vidieka v programovom období 2014 – 2020, aplikácia Metodiky na vypracovanie PHSR, najčastejšie nedostatky zistené následnými finančnými kontrolami MDVRR SR a diskusia so zástupcami VÚC.Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera