slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

23. októbra 2014
I. kolo Olympiády spoločenskej hry GemerNation®

23. októbra 2014 sa v spoločenskej sále MsKS v Hnúšti uskutočnilo prvé kolo Olympiády spoločenskej hry GemerNation® v rámci realizácie projektu SpozNáš MAS Malohont. Hlavným cieľom projektu je priblíženie krás územia MAS Malohont pre žiakov škôl a obyvateľov regiónu vytvorením Limitovanej edície spoločenskej hry GemerNation ® a organizovaním Olympiády s danou tematikou.

Projekt SpozNáš MAS Malohont je realizovaný v rámci Grantového programu Miestnej akčnej skupiny Malohont 2014 REGIÓN OBČANOM - OBČANIA REGIÓNU. Agentúra pre rozvoj Gemera chce realizáciou podporeného projektu urobiť vzdelávací proces študentov viac atraktívnym a viac “zábavným” a tak posilniť aktívne občianstvo študentov žijúcich v regióne a prebudenie ich povedomia o histórii a krásach regiónu. V hre sa ide po regióne Gemer - Malohont, pričom prostredníctvom rôznych interaktívnych otázok sa žiaci zábavnou formou dozvedia o svojom území.

V Limitovanej edícii MAS Malohont,sú vytvorené nové otázky, výlučne z regiónu Malohont, ktoré sa venujú národnostiam, zvykom a pamätihodnostiam na území. Znalosti, ktoré nadobudnú, alebo si zopakujú, môžu využiť v škole, pretože hra Gemer Nation sa venuje okrem iného aj osobnostiam regiónu, ako bol Ján Botto, Pavol Dobšinský, a iní.

Limitovaná edícia MAS Malohont poskytuje alternatívny prístup k informáciám v porovnaní s konvenčným vzdelávacím procesom , približuje multikulturálny rozmer regiónu a podporuje vzájomné porozumenie rôznych ľudí podieľajúcich sa na zachovaní, oživovaní a budovaní kultúry v regióne. Ďalším cieľom projektu je predstavenie spôsobu, ako priviesť mladých ľudí k tomu, aby trávili svoj voľný čas zmysluplne a v budúcnosti sa pozitívne mobilizovali ku kladnému vzťahu k vlastnému regiónu.

I. kola Olympiády spoločenskej hry GemerNation® sav doprovode pedagogických pracovníkov zúčastnili žiaci ZŠ Ožďany, študenti Gymnázia I.Krasku v Rimavskej Sobote, žíaci ZŠ Tisovec, ZŠ Klokočová Hnúšťa a študenti SOŠ Hnúšťa. Do druhého kola Olympiády ktorá sa uskutoční 6. novembra 2014, postupujú študenti Gymnázia I.Krasku v Rimavskej Sobote, študenti SOŠ Hnúšťa a žiaci ZŠ Tisovec.Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera