slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

19. novembra 2014
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA - účastník školenia RRA zaradených v IS RRA

V súčinnosti s MDVaRR SR a RRA Komárno sa zástupcovia APRG zúčastnili školenia pre RRA zaradených v IS RRA 2014. Školenie sa konalo v dnoch 18. a 19. novembra 2014 v Patinciach. Školenia sa okrem zástupcov RRA z celého Slovenska , zúčastnili aj zástupcovia MDVaRR SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva životného prostredia SR, Úradu vlády SR, a zástupcovia VÚC BBSK. Obsahom školenia boli témy – OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, OP Efektívna verejná správa, OP Kvalita životného prostredia, Zakladanie OOCR, Zákon o podpore CR, Zákon o verejnom obstarávaní a metodika PHSR.Príspevok pridal: Agentúra pre rozvoj Gemera