slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

26. novembra 2014
Školenie multiplikátorov EURODESKU

Dna 21.11.-23.11.2014 sa Agentúra pre rozvoj Gemera zúčastnila školenia multiplikátorov EURODESKU, ktoré sa konalo v Žiline v hoteli SLOVAN. Tréningu sa zúčastnilo aj zopár multiplikátorov z českého Eurodesku a národné koordinátorky Eurodesku z Čiech. Cieľom tohto školenia bolo poskytnúť multiplikátorom siete Eurodesk základné vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú dôležité a relevantné na informovanie, sprevádzanie a podporu mladých ľudí, aby sa aktívne zapájali do medzinárodných mobilít a boli aktívnymi občanmi. Počas tréningu sme sa venovali novému dizajnu novej webovej stránky, komunikačným kanálom – First Class, ale aj Európskym portálom pre mládež, ako aj profesionálnemu rozvoju prezentačných a komunikačných zručností spojené z rôznymi náučnými aktivitami.

Na školení multiplikátorov EURODESKU sa za APRG zúčastnila Bc. Ivona Antalová.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA