slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

27. júla 2010
Seminár cesovného ruchu, Divín 4.5.2010

Agent??ra pre rozvoj Gemera v zast??pen?? JUDr Moniky Va??kovi??ovej sa 452010 z????astnila odborn??ho semin??ra zameran??ho na rozvoj cestovn??ho ruchu organizovan??ho Banskobystrick??m samospr??vnym krajom v obci Div??n ne??aleko Lu??encaPríspevok pridal: Mgr. Štefan Horváth