slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

03. decembra 2014
Pracovné stretnutie k zhodnoteniu verejných stretnutí v procese prípravy stratégie miestneho rozvoja MAS MALOHONT na roky 2014 – 2020

3. decembra 2014 sa v kancelárii MAS v Hrachove uskutočnilo pracovné stretnutie členov pracovných tímov, ktorí realizovali pracovné stretnutie s občanmi, občianskymi organizáciami, podnikateľmi, zástupcami obcí a ostatných inštitúcií, ktoré v obciach pôsobia. Stretnutia boli realizované ako súčasť aktivít v procese prípravy stratégie miestneho rozvoja MAS MALOHONT na roky 2014 - 2020. APRG na pracovnom stretnutí zastupovala Mgr. Jana Uhrinová.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA