slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

14. decembra 2014
Školenie k novej metodike PHSR

11. decembra 2014 sa v spoločenskej sále MsKS v Hnúšti konal odborný seminár pre zástupcov samospráv k novej metodike na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v zmysle novely zákona č.539/2008 o podpore regionálneho rozvoja. Okrem prezentácie novej metodiky PHSR, ktorú odprezentovala Mgr. Jana Uhrinová, boli súčasťou programu nasledovné prezentácie – Juliana Uhrinová, riaditeľka Združenia pre rozvoj regiónu Gemer-Malohont, Rimavská Sobota informovala prítomných o regionálnych rozvojových agentúrach začlenených v IS RRA a o ich činnosti v regióne. JUDr. Monika Vaškovičová, riaditeľka Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti vystúpila s prednáškou a prezentáciou ku príprave projektov pre samosprávy , oboznámila prítomných s prehľadom fondov EÚ. Ing. Vladimír Brieda, vedúci oddelenia rozvoja hospodárskych aktivít na úrade BBSK vo svojom vystúpení zdôraznil význam PHSR a dôležitosť vzájomnej spolupráce samospráv. S príkladmi dobrej praxe - projekt Od dávok k platenej práci, ktorý rieši problém dlhodobej nezamestnanosti, oboznámil prítomných vo svojej predná ške Ing. Štefan Repko, predseda Rady ISRRA z Krajskej rozvojovej agentúry v Banskej Bystrici.

RNDr. Pavol Rapavý riaditeľ hvezdárne v Rimavskej Sobote vystúpil s prezentáciou pre zlepšenie úžitkovosti osvetlenia a jeho význame na ochranu životného prostredia.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA