slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

14. decembra 2014
Pracovné stretnutie zástupcov regionálnych rozvojových agentúr Banskobystrického kraja

Pracovné stretnutie zástupcov RRA Banskobystrického kraja sa uskutočnilo dna 11.12.2014, po ukončení informačného semináru k novej metodike na vypracovanie PHSR, ktoré zrealizovala v Hnúšti RRA Hnúšťa a RRA Rimavská sobota. Pracovného stretnutia zástupcov RRA sa zúčastnil aj Ing. Vladimír Brieda, vedúci oddelenia rozvoja hospodárskych aktivít na úrade BBSK. Hlavnou témou pracovného stretnutia zástupcov RRA bolo rozšírenie možností spolupráce regionálnych rozvojových agentúr s VÚC BBSK, ako aj smerovanie činnosti a práce regionálnych rozvojových agentúr v programovom období 2014 – 2020. Pracovného stretnutia sa zúčastnil predseda Rady ISRRA Ing. Štefan Repko z Krajskej rozvojovej agentúry Banská Bystrica, JUDr. Monika Vaškovičová, riaditeľka RRA Hnúšťa, Juliana Uhrinová, riaditeľka RRA Rimavská Sobota, Ing. Jaroslav Izák zástupca RRA Žiar nad Hronom, Ing. Natália Gašperíková projektová manažérka RRA Lučenec, Petra Kostolániová, projektová manažérka RRA Rimavská Sobota a Mgr. Jana Uhrinová, projektová manažérka RRA Hnúšťa.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA