slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

17. decembra 2014
Informačný seminár pre pedagogických pracovníkov a študentov SŠ mesta Hnúšťa

V stredu 3. decembra 2014 sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hnúšti konal informačný seminár pre pedagogických pracovníkov a študentov SŠ mesta Hnúšťa. Riaditeľka Agentúry pre rozvoj Gemera , JUDr. Monika Vaškovičová vo svojej prednáške informovala prítomných o princípoch neformálneho vzdelávania a o patentovanej spoločenskej hre Gemernation z dielne RRA Hnúšťa, ktorá je originálnym nástrojom neformálneho vzdelávania na podporu regionálnej výchovy. Obsahom prednášky bola aj informácia o práci RRA v Hnúšti , o možnostiach čerpania fondov z EÚ a národných zdrojov na podporu regionálneho rozvoja. Súčasne informovala aj o Partnerskej dohode 2014 – 2020, kde je prioritou SR zameranie investícií na kľúčové odvetvia rastu a tými sú dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Nemenej dôležité budú investície do zamestnanosti, vzdelávania a sociálneho začlenenia. Tieto priority by mali viesť k regionálnemu rozvoju, k využívaniu ekonomického a sociálneho potenciálu regiónu a jeho využívanie má viesť k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov a k zachovaniu trvalo udržateľného rozvoja.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA