slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

06. januára 2015
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu GEMER – MALOHONT – - organizátori odborných seminárov k novej metodike PHSR

Dna 15.12.2014 sa v Kultúrnom dome v Jesenskom uskutočnilo druhé kolo odborného semináru pre zástupcov samospráv k novej metodike na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v zmysle novely zákona č.539/2008 o podpore regionálneho rozvoja. Novú metodiku na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce prezentovali Mgr. Jana Uhrinová, RRA Hnúšťa a Ing. Vladimír Brieda, vedúci oddelenia rozvoja hospodárskych aktivít na úrade BBSK. Menovaní vo svojich prezentáciách zdôraznovali význam PHSR a dôležitosť vzájomnej spolupráce samospráv. S príkladmi dobrej praxe - projekt Od dávok k platenej práci, ktorý rieši problém dlhodobej nezamestnanosti, oboznámil prítomných vo svojej prednáške Ing. Štefan Repko, predseda Rady ISRRA z Krajskej rozvojovej agentúry v Banskej Bystrici.

RNDr. Pavol Rapavý riaditeľ hvezdárne v Rimavskej Sobote vystúpil s prezentáciou pre zlepšenie úžitkovosti osvetlenia a jeho význame pri ochrane životného prostredia a šetrení ekonomických prostriedkov samospráv v tejto oblasti. Juliana Uhrinová, riaditeľka RRA Rimavská Sobota prezentovala činnosti Regionálnej rozvojovej agentúry a IS RRA a prínosov RRA v regióne a v čom sú prospešné pre samosprávy.

O činnosti APRG informovala aj JUDr.Monika Vaškovičová, riaditeľka RRA Hnúšťa, ktorá zárove? prezentovala všetky štruktúry finančných zdrojov, fondov a dotácií pre projekty pre samosprávy, podnikateľské subjekty aj neziskové inštitúcie na nadchádzajúce obdobie 2014-2020.

Na odbornom seminári bola prítomným predstavená užitočná novinka, tzv. elektronická vizitka, ako inovatívny a zároven ZELENÝ produkt.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA