slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

04. februára 2015
Pracovné stretnutie k príprave národného projektu PR?CA A ZAMESTNANOSŤ

28.1.2015 sa v kongresovej sále na zámku Vigľaš uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov SŽK, ÚPSVR a ISRRA, s podporou siete profesionálnych poradenských centier pre sociálne podnikanie /UZDA NEZAMESTNANOSTI/. Programom stretnutia boli informácie k Zelenému verejnému obstarávaniu ako dobrovoľného nástroja politiky zamestnanosti v prezentácii zástupcom Ministerstva životného prostredia. S východiskami a zámermi národného projektu oboznámil účastníkov predseda Sekcie pre obchod, služby a projektový rozvoj SŽK a zástupcovia ÚPSVR. V príkladoch dobrej praxe, bol odprezentovaný projekt Od dávok k platenej práci, ktorý bol úspešne realizovaný v Banskej Bystrici. Za Agentúru pre rozvoj Gemera sa pracovného stretnutia k príprave národného projektu, zúčastnila Mgr. J.Uhrinová.

Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA