slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

08. februára 2015
Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2014 - 2020

Vo štvrtok 05. februára 2015 o 15.00 hod. sa v Hrnčiarskej Vsi uskutočnilo prvé z pracovných stretnutí zameraných na prípravu stratégie rozvoja územia na obdobie 2014 - 2020. Podujatie, organizované MAS MALOHONT bolo realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Účastníci stretnutia z radov predstaviteľov miestnych samospráv, regionálnej rozvojovej agentúry APRG v Hnúšti, občianskych združení a podnikateľov , sa spoločne zaoberali zostavením vízie, aktualizáciou analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, ako aj analýzou problémov, ktoré je potrebné v území regiónu MAS Malohont riešiť. Programom stretnutia bolo zostavenie vízie, predstavy o budúcej podobe regiónu MAS Malohont, aktualizácia SWOT analýzy a aktualizácia analýzy problémov spolu s určením poradia dôležitosti ich riešenia. Agentúru pre rozvoj Gemera na pracovnom stretnutí zastupovali Mgr. J. Uhrinová a Mgr. Š. Horváth.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA