slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

27. júla 2010
festival kvitnúcich jabloní Kozárd, Maďarská republika 1.5.2010

D??a 152010 sa Agent??ra pre rozvoj Gemera z????astnila na z??klade pozvania ma??arsk??ho partnera na festivale v ma??arskej obci Koz??rd kde prezentovala svoje aktivity a ??innos?? a produkty MAS MalohontPríspevok pridal: Mgr. Štefan Horváth