slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

09. februára 2015
Seminár v Zeneve, o nových prístupoch v budovaní kapacít tretieho sektora

O nových prístupoch, budovaní partnerstiev a o príkladoch z dobrej praxe bol seminár zorganizovaný Centrom vzdelávania pre neziskové organizácie a NGO management association Switzerland v rámci Švajčiarsko-Slovenskej spolupráce, na ktorom sa v Ženeve v dnoch 27.1. -28.1. 2015, zúčastnila riaditeľka APRG, JUDr.Monika Vaškovičová spoločne so zástupcami neziskových organizícií zo Slovenska a zo Švajčiarska. V rámci semináru mali účastníci možnosť nadviazať partnerstvá a vymeniť si skúsenosti s partnermi so Švajčiarska a v rámci výmeny skúseností boli navštíviť známy "franchisový" inkubátor IMPACT HUB Geneva ako aj veľké neziskové organizácie pôsobiace na medzinárodnej úrovni.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA