slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

24. februára 2015
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA účastník druhého stretnutia k príprave stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2014 - 2020

V pondelok, 23. februára 2015 o 15.00 hod. sa v Rimavských Zalužanoch uskutočnilo druhé z pracovných stretnutí zameraných na prípravu stratégie rozvoja územia na obdobie 2014 - 2020. Podujatie, organizované MAS MALOHONT bolo realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Účastníci stretnutia z radov predstaviteľov miestnych samospráv, regionálnej rozvojovej agentúry APRG v Hnúšti, občianskych združení a podnikateľov , sa spoločne zaoberali zostavením vízie, aktualizáciou analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, ako aj analýzou problémov, ktoré je potrebné v území regiónu MAS Malohont riešiť. Programom stretnutia bolo zhrnutie výstupov z predchádzajúceho pracovného stretnutia , stanovenie cieľov a definovanie zmien, ktoré chceme v regióne dosiahnuť. Na pracovnom stretnutí sa určili aj priority a opatrenia v oblastiach, na ktoré bude v budúcom období zamerané úsilie, čas a financie. Agentúru pre rozvoj Gemera na pracovnom stretnutí zastupovali Mgr. J. Uhrinová a Mgr. Š. Horváth.Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA