slovak english magyar spain agentura pre rozvoj gemera
Agentúra pre rozvoj Gemera
Fotogaléria z našich akcií

Späť na zoznam

17. marca 2015
Logo pre cestovný ruch v regióne Gemer - Malohont

Dna 5.3.2015 sa v Hrachove konalo pracovné stretnutie organizované Mikroregiónom Rimava a Rimavica, ktorého hlavnou témou bol výber loga pre cestovný ruch v regióne Malohont. Stretnutie viedla manažérka MR Rimava a Rimavica Ing. Henrieta Struhárová, ktorá prítomným predstavila možné návrhy na logo , ktoré vzišli z internetového hlasovania a boli spracované do grafickej podoby. Zúčastnení v nasledujúcej diskusii prebrali klady a zápory jednotlivých návrhov a rozhodli o ďalšom spracovaní vybraných podôb loga.

Agentúru pre rozvoj Gemera zastupoval na stretnutí Mgr. Štefan Horváth.

Realizátorom projektu je MR Rimava a Rimavica, a projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

Príspevok pridal: AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA